Huyết thanh lông mi cho thấy: Kết quả khả thi, nhưng tránh những sai lầm này

Tôi đã được một số độc giả hỏi về những gì tôi khuyên dùng cho lông mi và tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để xem xét kỹ hơn những gì tôi tin là những sản phẩm lông mi được đánh giá cao nhất, hiệu quả nhất hiện nay. Theo kinh nghiệm của tôi, tôi đã thấy rằng một số sản phẩm này hiệu quả hơn những sản phẩm khác, vì vậy tôi đã cố gắng khách quan như tôi có thể khi xem xét chúng. Tôi cũng bao gồm một liên kết cho mỗi sản phẩm đến trang web của sản phẩm để cho bạn cơ hội đọc đánh giá sản phẩm. Vậy tôi biết gì về các sản phẩm? Tôi là một bác sĩ chuyên về lông mi. Tôi là một cộng tác viên của Học viện Da liễu Hoa Kỳ. Tôi cũng có bằng Thạc sĩ về Da liễu tại Đại học Emory. Sản phẩm yêu thích của tôi là OraMedica Multi-Use liner. Nó là một sản phẩm đa năng cung cấp một giải pháp hoàn hảo để áp dụng mascara, bút kẻ mắt và chì kẻ. Tôi đã có thể nhận được kết quả tương tự mà không cần sử dụng bất kỳ sản phẩm nào tôi sử dụng hàng ngày. Nó rất dễ dàng để áp dụng và đủ nhẹ để dễ dàng đặt lên trên trang điểm của bạn. Khi tôi đang sử dụng OraMedica Multi-Use liner, tôi cũng sử dụng sản phẩm vào buổi sáng để ngăn ngừa vón cục.

Ý kiến hiện tại

Maxilash

Logan Ashley

Tình trạng có vẻ rõ ràng: Maxilash hoạt động một cách nghiêm túc. Trong mọi trường hợp, người ta kế...