Bỏ thuốc lá cho thấy: Kết quả khả thi, nhưng tránh những sai lầm này

Tôi đã có thể bỏ hút thuốc hơn một thập kỷ trước, và bây giờ tôi đang làm lại, với sự giúp đỡ của các biện pháp tự nhiên. Tôi bắt đầu bỏ hút thuốc khi tôi ở tuổi ba mươi, và vẫn ở trong tình trạng hiện tại của tôi kể từ đó. Tôi đang làm điều này bởi vì tôi có một gia đình mạnh mẽ, và gia đình tôi muốn tôi có thể cung cấp cho họ như tôi đã làm trong 16 năm qua. Tôi chưa bao giờ muốn từ bỏ và đã có thể làm điều này. Khi tôi bắt đầu quan tâm đến thuốc thay thế, tôi thấy rằng có những người khác muốn bỏ hút thuốc, và các sản phẩm này cũng hiệu quả như các sản phẩm liên quan đến hút thuốc. Tôi không muốn phải mua sản phẩm chỉ để thành công. Trước đây, tôi luôn mua sản phẩm vì tôi không có việc gì khác để làm và điều này cũng không khác. Những người mua sản phẩm thường là những người không thể bỏ thuốc lá. Nhiều người trong số họ muốn mua sản phẩm vì họ không có lựa chọn nào khác và nghĩ rằng họ có thể vượt qua. Nhiều người trong số họ có tỷ lệ lạm dụng nicotine cao. Khi họ thành công, họ được cho biết nên mua các sản phẩm khác để không bao giờ hút thuốc nữa.

Những ý kiến mới nhất

Smoke Out

Smoke Out

Logan Ashley

Việc sử dụng Smoke Out gần đây đã được chứng minh là một lời khuyên bí mật về việc cai thuốc lá. Rấ...