ෙසෞඛ නඩත්තු WOW! හෙළි කළ සත්

ඔබේ සෞඛ්‍යයට වඩාත්ම සුදුසු නිෂ්පාදන මොනවාද සහ ඔබේ සෞඛ්‍යයට කුමන බලපෑමක් ඇති කරන්නේද යන්න තීරණය කිරීමට ඔබට උපකාරී වන තොරතුරු මම සොයමි.

"සෞඛ්‍ය සේවා වෘත්තිකයින් සඳහා සෞඛ්‍ය හා පෝෂණ තොරතුරු" යන මගේ පිටුවේ ඇති සියලුම විද්‍යාත්මක තොරතුරු මම ඔබට ලබා දෙන්නෙමි. මගේ සමාලෝචනවල සමාලෝචන සහ අදහස් මගේ පුද්ගලික වෙබ් අඩවියේ පළ කරමි, නමුත් සෞඛ්‍ය උනන්දුවක් දක්වන අය බවට පත්වීමට පටන් ගෙන ඇති පුද්ගලයින්ට ප්‍රයෝජනවත් වන තොරතුරු මගේ පිටුවේ පළ කරමි. මගේ සමාලෝචන මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ නොකිරීමට එකම හේතුව මම තවමත් වෛද්‍යවරයකු නොවීමයි. මගේ වෛද්‍ය උපාධිය ලබා ගැනීම සඳහා ද මම කටයුතු කරමින් සිටිමි. මෙම වෙබ් අඩවියේ ඇති තොරතුරු මගේ සියලුම පා .කයන්ට ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇතැයි යන්න මගේ බලාපොරොත්තුවයි. ඔබ දැකීමට කැමති සියලු සමාලෝචන ලැබීමට මම බලාපොරොත්තු වන අතර හැකි ඉක්මණින් එක් එක් ඒවාට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට මම උපරිම උත්සාහයක් දරමි. මගේ වෙබ් අඩවියේ මා නිර්දේශ කර ඇති නිෂ්පාදන හෝ සේවාවන් පිළිබඳ වැඩි විස්තර සඳහා ඔබ කැමති නම්, කරුණාකර මාව සම්බන්ධ කර ගැනීමට නිදහස් වන්න.

වත්මන් ශ්‍රේණිගත කිරීම්

Miracle

Logan Ashley

වැඩි සෞඛ්‍යයක් ලබා ගත හැක්කේ ඉහළ සම්භාවිතාවක් සහිත Miracle. මෙය බොහෝ සතුටුදායක පාරිභෝගිකයින් ද සනාථ...