ការពារជំងឺ គ្មានប្រយោជន៍ទាំងស្រុង? ឬជាគន្លឹះពីជនសម័យទំនើប?

ខ្ញុំកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការសំរេចចិត្តថាតើផលិតផលមួយណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកហើយមួយណានឹងមានឥទ្ធិពលលើសុខភាពរបស់អ្នក។

ខ្ញុំនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានវិទ្យាសាស្រ្តទាំងអស់នៅលើទំព័ររបស់ខ្ញុំ "ព័ត៌មានសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់អ្នកជំនាញថែរក្សាសុខភាព" ។ ខ្ញុំនឹងចុះផ្សាយការពិនិត្យនិងយោបល់នៃការពិនិត្យឡើងវិញរបស់ខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏នឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅលើទំព័ររបស់ខ្ញុំផងដែរថាខ្ញុំយល់ថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សដែលទើបតែចាប់ផ្តើមក្លាយជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសុខភាព។ ហេតុផលតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមិនទាន់បានចុះផ្សាយការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រនេះគឺថាខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូពេទ្យនៅឡើយទេ។ ខ្ញុំក៏កំពុងធ្វើការដើម្បីទទួលបានសញ្ញាប័ត្រវេជ្ជសាស្រ្តរបស់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់អាចពិនិត្យមើលការពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាវាត្រឹមត្រូវនិងពេញលេញ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះនឹងមានប្រយោជន៍ដល់មិត្តអ្នកអានទាំងអស់។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់ដែលអ្នកចង់ឃើញហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីផលិតផលឬសេវាកម្មដែលខ្ញុំបានណែនាំនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្ញុំសូមមេត្តាទាក់ទងមកខ្ញុំ។

ការវាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន

Miracle

Logan Ashley

សុខភាពកាន់តែច្រើនត្រូវបានសម្រេចបានល្អបំផុតជាមួយនឹង Miracle ជាមួយនឹងប្រូបាបខ្ពស់។ ទាំងនេះក៏បានបញ្ជាក...